Κωνσταντίνος Π. Ηλιόπουλος: « Γενικά Συμπεράσματα – Προοπτικές », απόσπασμα από το βιβλίο « Ζητήματα Ευρωπαϊκού Δικαίου Ενέργειας – Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενέργειας, Δίκαιο Συνθηκών, Ασφάλεια Εφοδιασμού, Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας, Διεθνείς Συμβάσεις της Ελλάδας » (εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2014).