Σύντομο Βιογραφικό

Η Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα, είναι Ομότιμη Καθηγήτρια του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε Δικηγόρος Αθηνών το 1974 και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Μέχρι την αποχώρησή της λόγω συνταξιοδοτήσεως τον Αύγουστο 2016, δίδασκε Συνταγματικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο και Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ).

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, διετέλεσε βοηθός σε έδρα του Γερμανικού Δημοσίου Δικαίου και του Οικονομικού Δικαίου, εν συνεχεία δε υπήρξε επανειλημμένως επισκέπτρια καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris II. Κατά τα έτη 1993-1997 υπήρξε μέλος και μάλιστα επί διετία Εισηγητής στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων.

Υπήρξε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (1997-2001) και Αντιπρόεδρος (2001-2005) της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων Είναι από το 2003 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από το 2009 έως το 2016 Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσιολόγων («Societas Iuris Publici Europaei») καθώς και το πρώτο «αλλοδαπό» μέλος (δηλ. μέλος μη καθηγητής σε γερμανόφωνο Πανεπιστήμιο), της Γερμανικής Ένωσης Δημοσιολόγων (Deutsche Staatslehrevereinigung).

Επί πλέον, ήταν επί δύο θητείες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου. Από το 2000 είναι μέλος της Ομάδας Συγκριτικής Συνταγματικής Δικαιοσύνης του Πανεπιστημίου της Aix en Provence. Υπήρξε Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (2009-2014). Από το 2004 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΝΜΑ (Οργανισμός Ανέγερσης Μουσείου Ακρόπολης) και υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου της Ακρόπολης (2009-2014).

Ομιλεί ελληνικά, γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά.