Δίκαιο του Ανταγωνισμού

Η εταιρεία, στηριζόμενη σε πολυετή και εις βάθος ενασχόληση επί ζητημάτων Ελεύθερου, αλλά και Αθεμίτου Ανταγωνισμού, παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές συμβουλές σε αλλοδαπούς και Έλληνες επιχειρηματίες.

Η εταιρεία, στηριζόμενη σε πολυετή και εις βάθος ενασχόληση επί ζητημάτων Ελεύθερου, αλλά και Αθεμίτου Ανταγωνισμού, παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές συμβουλές σε αλλοδαπούς και Έλληνες επιχειρηματίες. Πέραν της υποστηρίξεως σε επίπεδο δικαστικό αλλά και ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η εταιρεία εξειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών προς επιχειρήσεις με σκοπό τη συμμόρφωσή τους προς τους κανόνες του ανταγωνισμού (compliance programme) και την προφύλαξή τους από ενδεχόμενες παραβιάσεις, οι οποίες επισύρουν διοικητικά πρόστιμα, απαιτήσεις αποζημιώσεως και ποινική ευθύνη. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Συμπράξεις περιοριστικές του ανταγωνισμού (καρτέλ)
  • Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως
  • Κάθετες συμβάσεις διανομής (αποκλειστική διανομή, επιλεκτική διανομή, franchising)
  • Συμβάσεις διανομής αυτοκινήτων, εξειδικευμένου συνεργείου και εμπορίας ανταλλακτικών
  • Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
  • Ζητήματα αθεμίτου ανταγωνισμού (παραπλανητική διαφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, πωλήσεις κάτω του κόστους κλπ)