Αρχές & Φιλοσοφία

Η Δικηγορική μας Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το έτος 2008, έχει μακρά παράδοση, η οποία ανάγεται στο έτος 1939, όταν άρχισε τη δικηγορική του σταδιοδρομία ο Στυλιανός Ι. Στράγγας, πατέρας της εταίρου Καθηγήτριας Τζούλιας Ηλιοπούλου-Στράγγα. Ο εταίρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Ηλιόπουλος είναι δικηγόρος από το έτος 1973, ενώ η εταίρος Καθηγήτρια Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα από το 1974.

Φιλοσοφία της Δικηγορικής Εταιρείας είναι η υπηρέτηση της ιδέας της Δικαιοσύνης με την έντιμη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πελατών, με παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου τόσο ενώπιον των δικαστηρίων όσο και στο πλαίσιο συμβουλευτικής δικηγορίας.