Σύντομο Βιογραφικό

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα δίκτυο εξεικευμένων συνεργαζόμενων δικηγόρων σε Ελλάδα και εξωτερικό.