Σύντομο Βιογραφικό

Ο Πάνος Κ. Ηλιόπουλος διορίστηκε Δικηγόρος Αθηνών το 2015. Είναι πτυχιούχος του Νομικής Σχολής του Queen Mary University of London (LLB) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Masters in Business and Law (MBL) του Freie Universität Berlin με ειδίκευση στο Δίκαιο της Ενέργειας και στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ομιλεί ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.