Σύντομο Βιογραφικό

Ο Πάνος Κ. Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος Αθηνών, παρ’ Εφέταις, με εξειδίκευση σε θέματα Εταιρικού Δικαίου, Δικαίου Ενέργειας και Δικαίου του Ανταγωνισμού. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Queen Mary, University of London και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Business, Competition and Regulatory Law (MBL-FU) από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie Universität Berlin). Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA, από το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece. Τέλος κατέχει και πτυχίο πολιτικών επιστημών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ως δικηγόρος, έχει παράσχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες προς ενεργειακές εταιρείες (ΔΕΗ ΑΕ, κλπ), ενώ συμμετέχει ενεργά και στις δραστηριότητες της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου Ενέργειας καθώς και της European Federation of Energy Law Associations (EFELA).

Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και τον Ιούλιο του 2020 διετέλεσε νομικός σύμβουλος στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική, ενώ ομιλεί άπταιστα αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γαλλικής γλώσσας. Επιπλέον, ως απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, χειρίζεται άριστα την γερμανική γλώσσα.