Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Συκαράς διορίστηκε Δικηγόρος Αθηνών το 2004 και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Αστικού Δικαίου του ίδιου Τμήματος (2007).

Ομιλεί ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.