Διανοητική Ιδιοκτησία

Η εταιρεία διαθέτει μακρά εμπειρία σε ζητήματα Πνευματικής, Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Η εταιρεία διαθέτει μακρά εμπειρία σε ζητήματα Πνευματικής, Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και προσφέρει στους πελάτες συνολικές λύσεις για κατοχύρωση αλλά και προστασία των δικαιωμάτων τους. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Πνευματικά Δικαιώματα (συγγραφείς, συνθέτες και λοιποί δημιουργοί)
  • Εμπορικά Σήματα
  • Ευρεσιτεχνίες