Δημόσιο Δίκαιο – Ατομικές Ελευθερίες

Η εταιρεία ειδικεύεται στην νομική υποστήριξη υποθέσεων Δημοσίου Δικαίου και Ατομικών Ελευθεριών.

Η εταιρεία ειδικεύεται στην νομική υποστήριξη υποθέσεων Δημοσίου Δικαίου και Ατομικών Ελευθεριών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Αστική ευθύνη του Κράτους
  • Προσφυγές κατά διοικητικών κυρώσεων
  • Ζητήματα τελωνειακών παραβάσεων
  • Ζητήματα Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου
  • Προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου