Δίκαιο Διαδικτύου (internet)

Η εταιρεία, αντιλαμβανόμενη την όλο και μεγαλύτερη διείσδυση του ίντερνετ στην καθημερινότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων, παρέχει νομική υποστήριξη σε νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο του διαδικτύου.

Η εταιρεία, αντιλαμβανόμενη την όλο και μεγαλύτερη διείσδυση του ίντερνετ στην καθημερινότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων, παρέχει νομική υποστήριξη σε νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο του διαδικτύου. Το δίκαιο του διαδικτύου αποτελεί άλλωστε την εφαρμογή παραδοσιακών εννοιών του δικαίου στον χώρο του διαδικτύου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Συμβάσεις κατασκευής Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce)
  • Ηλεκτρονικές Εταιρείες
  • Προσωπικά Δεδομένα
  • Δυσφήμιση από το Ιντερνετ
  • Πνευματική Ιδιοκτησία
  • Βιομηχανική Ιδιοκτησία
  • Domain names