Αστικό Δίκαιο

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή εμπειρία και παρέχει νομική υποστήριξη σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου.

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή εμπειρία και παρέχει νομική υποστήριξη σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Συμβάσεις
 • Αδικοπραξίες
 • Αγωγές αποζημιώσεως
 • Ζητήματα επαγγελματικών και εμπορικών μισθώσεων
 • Ίδρυση σωματείων κ.λπ.
 • Υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου
 • Ζητήματα μεταβιβάσεων ακινήτων
 • Γενικά και ειδικά θέματα οικογενειακού δικαίου (διαζύγια, επιμέλειες, διατροφές κλπ.).
 • Κληρονομικές υποθέσεις
 • Ζητήματα προσβολής προσωπικότητας δια του τύπου
 • Ζητήματα προστασίας καταναλωτή
 • Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων