Κωνσταντίνος Π. Ηλιόπουλος: “Γενικά Συμπεράσματα – Προοπτικές”, απόσπασμα από το βιβλίο “Ζητήματα Ευρωπαϊκού Δικαίου Ενέργειας – Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενέργειας, Δίκαιο Συνθηκών, Ασφάλεια Εφοδιασμού, Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας, Διεθνείς Συμβάσεις της Ελλάδας” (εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2014).