Όροι χρήσης του ιστοτόπου

Ο παρών ιστότοπος έχει ως σκοπό τη γνωριμία της δικηγορικής μας εταιρείας με το κοινό, καθώς και την παρουσίαση επιλεγμένων νομικών θεμάτων. Με μόνη την πλοήγηση στον ιστότοπό μας αποδέχεσθε άνευ άλλου τινός τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για νομικά ζητήματα και νομοθετικές εξελίξεις, που αναρτώται με καλή πίστη και μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Τίποτα όμως από το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας δεν μπορεί να θεωρηθεί νομική συμβουλή κατ’ άμεσο ή έμμεσο τρόπο ούτε ιδρύεται οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με τη δικηγορική μας εταιρεία με την πλοηγησή σας στον ιστότοπό μας. Η δικηγορική μας εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία βασιζόμενος στα άρθρα που αναρτώνται στον ιστότοπό μας για επίλυση των προσωπικών του υποθέσεων.

Η παροχή νομικών υπηρεσιών ή συμβουλών από τη δικηγορική μας εταιρεία μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν επίσκεψης, μετά από ραντεβού , στο γραφείο μας , όπου οι ενδιαφερόμενοι θα εκθέσουν το ζήτημα που τους απασχολεί, καταθέτοντας ταυτόχρονα τα σχετικά αναγκαία έγγραφα, προκειμένου να γίνει εκτίμηση της υποθέσεώς τους και των δυνατοτήτων επίλυσης αυτής, καθώς και κατόπιν της ρητής συμφωνίας αμφότερων των μερών για ανάληψη του χειρισμού της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου των άρθρων που περιέχονται στον ιστότοπό μας, εκτός αν αναφέρεται ο ιστότοπός μας ως πηγή προέλευσης και ο συντάκτης τους.

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση του παρόντος ιστοτόπου, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.